น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber

ชื่อ นางสาว สุชารัตน์  ยอดสนิท ชื่อเล่น ปุ้ย
ปี 4 มหาวิทยาลัย  อีสเทิร์นเอเชีย
คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์
ฝึกงานโครงการ NgosCyberฝึกงานระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2552  ถึง 29 มกราคม 2553

 


สิ่งที่ประทับใจ ตอนแรกก่อนที่จะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา คิดว่าถ้ามาฝึกงานเขาคงไม่สอนงานอะไรเราหรอก แต่พอได้มาฝึกแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลย เมื่อมาฝึกจริงๆ เวลาเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเข้าไปถามพี่เขาได้ตลอดเลย โดยที่พี่เขาจะสอนให้เราเข้าใจ การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นแบบพี่แบบน้องทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปปรึกษา  ระยะเวลา  3 เดือนที่ได้มาฝึกงานที่นี้สิ่งที่ประทับใจคือ ได้ทำในหลายๆสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร

ประสบการณ์  ประสบการณ์ที่ได้หลังจากการฝึกงาน คือ ได้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษ php มากขึ้นจนทำให้เราได้รู้ถึงหลักการเขียนมากขึ้นกว่าเดิม และการทำงานช่วยเหลือสังคม เช่น ได้ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาล

ข้อความเชิญชวน  สำหรับนักศึกษาท่านใดที่กำลังหาสถานที่ฝึกงานอยู่ ที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาหาประสบการณ์ เมื่อได้เข้ามาฝึกงานที่นี้แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับติดตัวไป ได้รู้จักเพื่อนเยอะ และได้ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 อ่าน 3180

 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
โครงการ ICT4D
 
โครงการ TV4kids
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
ภัชรีญา แดงแก้ว (หญิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส.ศรีวรรณ ศรีประสิทธิ์ (กบ) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th