น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber

ชื่อ นางสาว สุชารัตน์  ยอดสนิท ชื่อเล่น ปุ้ย
ปี 4 มหาวิทยาลัย  อีสเทิร์นเอเชีย
คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์
ฝึกงานโครงการ NgosCyberฝึกงานระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2552  ถึง 29 มกราคม 2553

 


สิ่งที่ประทับใจ ตอนแรกก่อนที่จะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา คิดว่าถ้ามาฝึกงานเขาคงไม่สอนงานอะไรเราหรอก แต่พอได้มาฝึกแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลย เมื่อมาฝึกจริงๆ เวลาเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเข้าไปถามพี่เขาได้ตลอดเลย โดยที่พี่เขาจะสอนให้เราเข้าใจ การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นแบบพี่แบบน้องทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปปรึกษา  ระยะเวลา  3 เดือนที่ได้มาฝึกงานที่นี้สิ่งที่ประทับใจคือ ได้ทำในหลายๆสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร

ประสบการณ์  ประสบการณ์ที่ได้หลังจากการฝึกงาน คือ ได้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษ php มากขึ้นจนทำให้เราได้รู้ถึงหลักการเขียนมากขึ้นกว่าเดิม และการทำงานช่วยเหลือสังคม เช่น ได้ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาล

ข้อความเชิญชวน  สำหรับนักศึกษาท่านใดที่กำลังหาสถานที่ฝึกงานอยู่ ที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาหาประสบการณ์ เมื่อได้เข้ามาฝึกงานที่นี้แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับติดตัวไป ได้รู้จักเพื่อนเยอะ และได้ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 อ่าน 3231

 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
เพียว โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ทวีเกียรติ ยางศรี (อาร์ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th