น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber

ชื่อ นางสาว สุชารัตน์  ยอดสนิท ชื่อเล่น ปุ้ย
ปี 4 มหาวิทยาลัย  อีสเทิร์นเอเชีย
คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์
ฝึกงานโครงการ NgosCyberฝึกงานระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2552  ถึง 29 มกราคม 2553

 


สิ่งที่ประทับใจ ตอนแรกก่อนที่จะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา คิดว่าถ้ามาฝึกงานเขาคงไม่สอนงานอะไรเราหรอก แต่พอได้มาฝึกแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลย เมื่อมาฝึกจริงๆ เวลาเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเข้าไปถามพี่เขาได้ตลอดเลย โดยที่พี่เขาจะสอนให้เราเข้าใจ การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นแบบพี่แบบน้องทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปปรึกษา  ระยะเวลา  3 เดือนที่ได้มาฝึกงานที่นี้สิ่งที่ประทับใจคือ ได้ทำในหลายๆสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร

ประสบการณ์  ประสบการณ์ที่ได้หลังจากการฝึกงาน คือ ได้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษ php มากขึ้นจนทำให้เราได้รู้ถึงหลักการเขียนมากขึ้นกว่าเดิม และการทำงานช่วยเหลือสังคม เช่น ได้ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาล

ข้อความเชิญชวน  สำหรับนักศึกษาท่านใดที่กำลังหาสถานที่ฝึกงานอยู่ ที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาหาประสบการณ์ เมื่อได้เข้ามาฝึกงานที่นี้แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับติดตัวไป ได้รู้จักเพื่อนเยอะ และได้ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 อ่าน 3141

 
นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
สุกัญญา คงเจริญ (วุ้นเส้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการตลาดเพื่อสังคม
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
แพรวไพลิน ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center
 
นางสาวรวิวรรณ  ตั้งใจเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวจารุวรรณ ห้วงน้ำ (จา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th