น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber

ชื่อ นางสาว สุชารัตน์  ยอดสนิท ชื่อเล่น ปุ้ย
ปี 4 มหาวิทยาลัย  อีสเทิร์นเอเชีย
คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์
ฝึกงานโครงการ NgosCyberฝึกงานระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2552  ถึง 29 มกราคม 2553

 


สิ่งที่ประทับใจ ตอนแรกก่อนที่จะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา คิดว่าถ้ามาฝึกงานเขาคงไม่สอนงานอะไรเราหรอก แต่พอได้มาฝึกแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลย เมื่อมาฝึกจริงๆ เวลาเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเข้าไปถามพี่เขาได้ตลอดเลย โดยที่พี่เขาจะสอนให้เราเข้าใจ การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นแบบพี่แบบน้องทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปปรึกษา  ระยะเวลา  3 เดือนที่ได้มาฝึกงานที่นี้สิ่งที่ประทับใจคือ ได้ทำในหลายๆสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร

ประสบการณ์  ประสบการณ์ที่ได้หลังจากการฝึกงาน คือ ได้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษ php มากขึ้นจนทำให้เราได้รู้ถึงหลักการเขียนมากขึ้นกว่าเดิม และการทำงานช่วยเหลือสังคม เช่น ได้ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาล

ข้อความเชิญชวน  สำหรับนักศึกษาท่านใดที่กำลังหาสถานที่ฝึกงานอยู่ ที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาหาประสบการณ์ เมื่อได้เข้ามาฝึกงานที่นี้แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับติดตัวไป ได้รู้จักเพื่อนเยอะ และได้ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 อ่าน 3023

 
น.ส. ศิริรัตน์ กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวเบญจมาศ เครืออยู่ (เบญ) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
 
กุ๊ก โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สุภัคสร  สุธาพจน์ (เปิ้ล) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
เจษฎา สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
โกวิทย์ พงษ์จันทร์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์) ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th