น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

น.ส.ภาสณี  มูลด้วง  (ส้ม)

ศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมก่อนที่จะมา “มูลนิธิกระจกเงา”

                เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องหาที่ฝึกงานกัน หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ อ.กรรณิกา  มานพ สั่งให้หาที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดโดยเน้น เขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม ซึ่งจุดประสงค์ของอาจารย์ก็คือ อยากให้นักเรียนในแผนกทุกคนได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมากที่สุด

                ตอนแรกส้มกับเบญไปหาที่ฝึกงานโดยมุ่งไปที่ ศูนย์คอมพ์ เป็นที่แรกเพราะใกล้บ้าน และตรงกับที่เรียน แต่เมื่อไปติดต่อแล้วก็ต้องพบกับความหวังเมื่อเขาบอกว่ามีแต่หน้าที่ในฝ่ายธุรการ หรือทำเกี่ยวกับเอกสารเท่านั้นที่จะรับได้ เนื่องจากการทำงานที่นั่นต้องการความปลอดภัยสูง จึงไม่สามารถให้เด็กฝึกงานอย่างเราทำได้ เมื่อพบกับความผิดหวังก็ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะตั้งความหวังไว้กับที่นี่มาก สุดท้ายได้รู้จากเพื่อนที่สนิทกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็คือ พี่เบิ้ม ว่าเคยมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา แล้วได้ฝึกงานตามที่ตั้งใจไว้ จึงไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา จึงได้รู้ว่าที่นี่เขารับนักศึกษาฝึกงานเยอะมาก และมีการทำงานอยู่หลายโครงการ คิดอยู่นานจึงได้ตัดสินใจไปฝึกงานในโครงการ NGOsCyber ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ พอบอกพ่อกับแม่แล้ว เขาไม่ให้ไปเพราะไกลจากบ้านมาก แต่พอบอกเหตุผลแล้วเขาก็ยอมให้ไป

 

เมื่อมาที่นี่และความรู้สึกที่มีต่อ กระจกเงา

                วันแรกที่มามูลนิธิกระจกเงารู้สึกว่าที่นี่รกมาก เพราะแต่ละชั้นจะมีของมีสองอยู่ทั้งนั้น แล้ววันแรกก็โดนให้ช่วยขนเสื้อผ้ามือสองกัน เหนื่อยมาก แต่ก็สนุกดี

                ตั้งแต่มาฝึกงานที่นี่จนถึงวันสุดท้าย ทำให้ได้รู้ว่า ที่นี่มีความสามัคคีมาก มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนอัธยาศัยดี และไม่เกี่ยงการทำงาน ช่วยเหลือกันทุกอย่าง รู้สึกประทับใจมากๆ เลย ที่นี่จะมีการปรับตัวให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ จะพยายามหาสิ่งแปลกใหม่ หรือประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน

                เมื่อฉันออกไปจากที่นี่แล้วจะไม่ลืมเลยว่าเคยมาทำงานกับพวกพี่ที่นี่ ที่ๆสามารถสร้างอนาคตของชาติให้เข้มแข็งได้ด้วยมือของเรา ส้มภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมค่ะอ่าน 3656

 
โครงการรพ.มีสุข
 
นางสาวศิริกาญจน์  แสงเทศ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นางสาวพรทิพย์  ภู่แพ  (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
อรรฆย์ ดีนาง (อัก) ปัจจุบันอายุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน)  โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th