น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

น.ส.ภาสณี  มูลด้วง  (ส้ม)

ศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมก่อนที่จะมา “มูลนิธิกระจกเงา”

                เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องหาที่ฝึกงานกัน หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ อ.กรรณิกา  มานพ สั่งให้หาที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดโดยเน้น เขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม ซึ่งจุดประสงค์ของอาจารย์ก็คือ อยากให้นักเรียนในแผนกทุกคนได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมากที่สุด

                ตอนแรกส้มกับเบญไปหาที่ฝึกงานโดยมุ่งไปที่ ศูนย์คอมพ์ เป็นที่แรกเพราะใกล้บ้าน และตรงกับที่เรียน แต่เมื่อไปติดต่อแล้วก็ต้องพบกับความหวังเมื่อเขาบอกว่ามีแต่หน้าที่ในฝ่ายธุรการ หรือทำเกี่ยวกับเอกสารเท่านั้นที่จะรับได้ เนื่องจากการทำงานที่นั่นต้องการความปลอดภัยสูง จึงไม่สามารถให้เด็กฝึกงานอย่างเราทำได้ เมื่อพบกับความผิดหวังก็ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะตั้งความหวังไว้กับที่นี่มาก สุดท้ายได้รู้จากเพื่อนที่สนิทกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็คือ พี่เบิ้ม ว่าเคยมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา แล้วได้ฝึกงานตามที่ตั้งใจไว้ จึงไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา จึงได้รู้ว่าที่นี่เขารับนักศึกษาฝึกงานเยอะมาก และมีการทำงานอยู่หลายโครงการ คิดอยู่นานจึงได้ตัดสินใจไปฝึกงานในโครงการ NGOsCyber ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ พอบอกพ่อกับแม่แล้ว เขาไม่ให้ไปเพราะไกลจากบ้านมาก แต่พอบอกเหตุผลแล้วเขาก็ยอมให้ไป

 

เมื่อมาที่นี่และความรู้สึกที่มีต่อ กระจกเงา

                วันแรกที่มามูลนิธิกระจกเงารู้สึกว่าที่นี่รกมาก เพราะแต่ละชั้นจะมีของมีสองอยู่ทั้งนั้น แล้ววันแรกก็โดนให้ช่วยขนเสื้อผ้ามือสองกัน เหนื่อยมาก แต่ก็สนุกดี

                ตั้งแต่มาฝึกงานที่นี่จนถึงวันสุดท้าย ทำให้ได้รู้ว่า ที่นี่มีความสามัคคีมาก มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนอัธยาศัยดี และไม่เกี่ยงการทำงาน ช่วยเหลือกันทุกอย่าง รู้สึกประทับใจมากๆ เลย ที่นี่จะมีการปรับตัวให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ จะพยายามหาสิ่งแปลกใหม่ หรือประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน

                เมื่อฉันออกไปจากที่นี่แล้วจะไม่ลืมเลยว่าเคยมาทำงานกับพวกพี่ที่นี่ ที่ๆสามารถสร้างอนาคตของชาติให้เข้มแข็งได้ด้วยมือของเรา ส้มภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมค่ะอ่าน 3750

 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
นางสาวรฐรุฐ เอมศิลปี(คาเวียร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ต่วน นีซะ รอยา (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
ณัฏฐณิชา ทองเหม (เอ) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวอรพัชร์ อังคสุววรณ (เล็ก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ซะห์ โครงการ ผลิตสื่อ
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th