ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็น กลไกสำคัญในการติดตามและช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผลิตสื่อ

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ออกแบบโปสเตอร์ได้
  • ทำอินโฟกราฟิกได้
  • ถ่ายและตัดต่อวิดีโอได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบสื่อของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่ปุ๋ย) สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - ฝ่ายนวัตกรรม
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - ศูนย์ข้อมูลคนหาย
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 5181