ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็น กลไกสำคัญในการติดตามและช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผลิตสื่อ

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ออกแบบโปสเตอร์ได้
  • ทำอินโฟกราฟิกได้
  • ถ่ายและตัดต่อวิดีโอได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบสื่อของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

2.คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • มีความรอบคอบ เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดหาข้อมูล,ศึกษาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่จิ๊บ) ศรัณยา ประจวบแท่น 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ฝ่ายนวัตกรรม
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - ศูนย์ข้อมูลคนหาย
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 1183