โครงการ Ngos Cyber(ฝ่าย Website)

 

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้
  มีมากกว่า "การทำ Website การเขียน โปรแกรม"
 

โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย Website) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวความเชื่อขององค์กรว่า IT เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา ภายใต้สโลแกนของโครงการที่ว่า "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ IT เพื่องานพัฒนา" ดังนั้นโครงการนี้จะนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม รวมทั้งโครงการนี้ยังช่วยพัฒนาฐานข้อมูล และผลิตเว็บไซต์ ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆด้วย

โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย Website) เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในเรื่องการพัฒนาสังคม พร้อมๆกับเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกท่านที่สนใจ มาร่วมเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ IT ในงานพัฒนากับเราได้ที่โครงการ Ngos Cyber"

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.Programmer

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสนใจงานเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บไซต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP ได้
 • สามารภใช้โปรแกรม Deamweawer ได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งโปรแกรมบนเว็บไซต์
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา php และใช้ฐานข้อมูล mysql
 • จัดทำเว็บไซต์

2. Graphic Design

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสนใจงานออกแบบเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถใช้โปรแกรมในงานออกแบบกราฟฟิกอย่างไดอย่างหนึ่งได้  เช่น  Photoshop, Illustrator,  Flash เป็นต้น
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบเว็บไซต์ อาทิ เช่น เทมเพจเว็บไซต์ , หน้า intro , ฺbanner เป็นต้น
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ เช่น แผ่นพับ ,นามบัตร , โปรสเตอร์ , ไวนิล , หนังสือ เป็นต้น

3. Web Content

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสนใจงานการจัดรูปแบบ content บนเว็บไซต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมในการตกแต่งภาพได้บ้างในเบื้องต้น อาทิ เช่น photoshop เป็นต้น
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • Update content หรือเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์

4. Graphic Design

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสนใจในงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • มีความถนัดและสนใจในงานออกแบบตกแต่งทุกประเภท
 • มีความถนัดและสนใจงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, อินโฟกราฟิก
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw
 • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ต่างๆ อาทิ เช่น แผ่นพับ ,นามบัตร , โปรสเตอร์ , ไวนิล , หนังสือ เป็นต้น

5. สื่อมีเดีย

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน
 • สนใจในการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคหรือโปรแกรมตัดต่อ เช่น PremierPro, After effect, Ulead, Photoshop, Illustrator
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
      ผลิตสื่อถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิผ่านสื่อต่างๆ  นักศึกษาที่ร่วมงานจะได้ฝึกฝนกระบวนการทำสื่อทั้ง Graphic Design การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ตั้งแต่วางโครงเรื่อง ทำ Storyboard เขียนสคริป ถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ ไปจนถึงนำเสนอสื่อในกิจกรรม EVENT ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

โครงการนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาฝึกงานที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานอยู่ เพียงมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ พกพาขาทั้งสองข้างของคุณก้าวเข้ามา มูลนิธิกระจกเงา แห่งนี้กำลังรอเหล่าน้องๆ อยู่

 

 

 

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการ Ngos Cyber (Wesite , Media และผลิตสื่อ)
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย Website)
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
  - คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 332