การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน

รับสมัครแล้ว.........สำหรับนักศึกษาที่มีหัวใจ “อาสา"
ร่วมเป็นส่วนในการป้องกันภัยธรรมชาติกับเรา

โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิกระจกเงาเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่มีหัวใจอาสา ร่วมเดินทางถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆร่วมกับเราจึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กร คู่ขนานที่ช่วยลดช่องว่างในสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ที่เกินกำลังของรัฐ ซึ่งผู้ประสบภัยไม่สามารถฟื้นฟ ู ด้วยตนเองได้ ทางโครงการจึงจัดระดมอาสาสมัครเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อเร่งฟื้นฟูดำเนินไปได้อย่างทันท่วงที โครงการการจัดการภัยพิบัติ ภาคประชาชน จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ที่มีหัวใจอาสา
เข้ามาร่วมงานกับเรา นอกเหนือจากวิชาเรียน คุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ การเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณ

งาน อาสาสมัคร จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นงานที่กระตุ้นและดึงคนออกมาเพื่อทำประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคมโดยส่วนรวม

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 1 เดือน
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ต้องมีวุฒิระดับปริญญาตรี
  • รักการเรียนรู้ไม่เกี่ยงงานหนัก
  • คุณสมบัติพิเศษ อึด เก่ง แข็งแรง อดทน

เพียง คุณมีความกล้าที่จะพบเจอสิ่งท้าทายมีใจรักและพร้อมที่จะเปิดใจในการทำงานกับ บุคคลที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม คุณจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม และใช้ประประสบการณ์ช่วยเหลือสังคม


      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 296