โรงพยาบาลมีสุข

ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล  แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร “อาสาสมัครสร้างสุข

 

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#102
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย ผลิตสื่อ)
  - โครงการ Ngos Cyber (Wesite , Media และผลิตสื่อ)
  - โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย Website)
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อื 102


อ่าน 7588