โรงพยาบาลมีสุข

ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล  แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร “อาสาสมัครสร้างสุข

 

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - อ่านสร้างชาติ
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 7856