คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1ชุด

 

 จากข้อมูลที่ได้สะท้อนออกมาเรามองเห็นที่สภาพปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ในขณะเดียวรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของคนเมืองนั้นถือว่ามีความรวดเร็วต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง

ด้วยเหตุนี้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลในการศึกษาที่เกิดขึ้น จาก “คอมพิวเตอร์” จึง ได้ทำการเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดย เจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน ขนาดเล็กที่ขาดแคลน การร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจากจะเป็นการแบ่งปัน เทคโนโลยีเพื่อน้องนักเรียนได้ศึกษาใช้งานแล้ว ยังได้เป็นการนำทรัพยากร เครื่องมือเดิมที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครั้ง


“คอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”


  

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ช่วยโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 1- 2 เดือนขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส.(อนุปริญญาขึ้นไป)
  • รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน จิตใจเมตตา สามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเองได้
  • มีความรู้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นต่างๆ
  • สามารถทำงานวันเสาร์ –อาทิตย์ได้ (เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
  • ออกรับของพิวเตอร์จากผู้บริจาคนอกสถานที่
  • ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้ยังพื้นที่คลานแคลนตามต่างจังหวัด
  • ช่วยพัฒนาระบบภายในโครงการ

ถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ อยากนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ ไปสู่น้องๆกับเรา

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 417