คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1ชุด

 

 จากข้อมูลที่ได้สะท้อนออกมาเรามองเห็นที่สภาพปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ในขณะเดียวรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของคนเมืองนั้นถือว่ามีความรวดเร็วต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง

ด้วยเหตุนี้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลในการศึกษาที่เกิดขึ้น จาก “คอมพิวเตอร์” จึง ได้ทำการเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดย เจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน ขนาดเล็กที่ขาดแคลน การร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจากจะเป็นการแบ่งปัน เทคโนโลยีเพื่อน้องนักเรียนได้ศึกษาใช้งานแล้ว ยังได้เป็นการนำทรัพยากร เครื่องมือเดิมที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครั้ง


“คอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”


  

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 1- 2 เดือนขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส.(อนุปริญญาขึ้นไป)
  • รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน จิตใจเมตตา สามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเองได้
  • มีความรู้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นต่างๆ

ถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ อยากนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ ไปสู่น้องๆกับเรา

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - อ่านสร้างชาติ
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 7613