ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)

ปัญหา ภัยเทคโนโลยีกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการล่อลวงเพื่อกระทำทางเพศ การล่อลวงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินและการล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ สภาพของปัญหาภัยเทคโนโลยีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้น  จึงทำให้เด็กและเยาวชนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและในอนาคตมีภาวะ ความเสี่ยงในการถูกล่อลวงและคุกคามจากภัยเทคโนโลยี

 

คุณสามารถช่วยเราได้ในการ

  1. หาข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการหาชื่อเว็บไซต์ที่อันตราย เพื่อเก็บข้อมูลในการทำงานต่อไป
  2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น สมัครสมาชิกก่อยจึงจะสามารถเห็นข้อมูลนั้นได้ จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นเอกสารอ้างอิงในการประสานงานต่อไป
  3. เคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่หาได้และหาข้อมูลอื่นประกอบการวิเคราะห์ปัญหานั้น
  4. รับเคสร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลคนหาย เฉพาะกรณีได้รับแจ้งว่าติดเกมส์, ติดแชท, ถูกล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต
  5. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 
  6. สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  แผ่นพับ, โบร์ชัวร์, สปอตแนะนำโครงการ

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - อ่านสร้างชาติ
  - คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 5332