ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การตลาดเพื่อสังคมโครงสร้างหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่ คอยทำหน้าที่สื่อสารงานขององค์กร เผยแพร่งานให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งในส่วนของการระดมอาสาสมัคร,การระดมของบริจาค, โดยผ่านช่องทาง Social network สื่อหลักขององค์กรให้คนทั่วไปได้ติดตาม

 

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ผู้อยู่ในสาขาวิชาการสื่อสาร
  • ฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน
  • มีทักษะทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  • มองงานเป็น มองเห็นงาน
  • หัวใจสำคัญ "จิตอาสา" ในการช่วยเหลืองานของมูลนิธิกระจกเงา
      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - อ่านสร้างชาติ
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 7649