โครงการสื่อสารองค์กร

การตลาดเพื่อสังคมโครงสร้างหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่ คอยทำหน้าที่สื่อสารงานขององค์กร เผยแพร่งานให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งในส่วนของการระดมอาสาสมัคร,การระดมของบริจาค, โดยผ่านช่องทาง Social network สื่อหลักขององค์กรให้คนทั่วไปได้ติดตาม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักสื่อสารออนไลน์
“ เพราะนักสื่อสารคือผู้สารการเปลี่ยนแปลงกับสังคม”

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะก้านการสื่อสาร งานเขียนเล่าเรื่อง, การเขียนบท Script Writing
 • เข้าใจในประเด็นการสื่อสารที่หลากหลายทางสังคมขององค์กร
 • วิพากษ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กร
 • ชอบใช้งาน Social media ในชีวิตประจำวัน
 • ชอบติดตามการสื่อสารของสื่อออนไลน์
 • มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ในการนำเสนองาน
 • รับผิดชอบในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าใจวัฒนะธรรมการสื่อสารในสังคมออนไลน์
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนองานเขียนผ่าน เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ ,ไลน์@ ขององค์กร
 • สัมภาษณ์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามฟีดแบคเรื่องที่นำเสนอ และปฏิกิริยาผู้รับสาร

2.นักออกแบบกราฟิก
“ เพราะเราอยู่ในยุคที่ข้อความยาวไปไม่อ่าน อินโฟกราฟิกจึงเบ่งบาน”

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อกราฟิกเป็นอย่างดี
 • มีอุปกรณ์ในการทำงานส่วนตัว เช่น โน้ตบุ๊ค ,จอวาดภาพ ,ปากกา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • สามารถทำงานที่กระทันหันเร่งด่วน ได้ในเวลาที่กำหนด
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบภาพประกอบงานเขียน
 • ออกแบบอินโฟกราฟิกชุดความรู้งานขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานขององค์กร ในรูปแบบและช่องทางการนำเสนอที่หลากหลาย

3.Video Editor
“ เราอยู่ใน Video แสดงไปถึงยอดวิวและการเข้าถึง ”

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ถ่าย และ ตัดต่อ Video ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายงานและตัดงานผ่านมุมมองจากสมาร์ทโฟนได้
 • ใช้โปรแกรม Final cut pro , Adobe Premiere Pro , Adobe Photoshop , Adobe After Effects ได้
 • มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค , กล้อง , สมาร์ทโฟน , ไมค์ติดกล้อง
 • สามารถทำงานที่กระทันหันเร่งด่วน ได้ในเวลาที่กำหนด
 • ชอบดูสื่อ Video ที่หลากหลาย
 • รู้จักนำเทคนิคเฉพาะด้านมาประยุกต์เข้ากับงานผลิตสื่อขององค์กร
 • ลงพื้นที่ทำงานผลิตสื่อร่วมกับโครงสร้างต่างๆ ขององค์กร ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายและตัดต่อ Video
 • ติดตามฟีดแบคเรื่องที่นำเสนอ และปฏิกิริยาผู้รับสาร

4.ช่างภาพ
“ เพราะภาพมีผลสำคัญในยุคที่การสื่อสารดำเนินไปด้วยภาพถ่าย”

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ถ่ายภาพอย่างมีมุมมอง สื่อสารจากภาพถ่าย
 • มีอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนตัว เช่น กล้อง,เลนส์ ,ขาตั้งกล้อง
 • มีทักษณะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
 • ลงพื้นที่เก็บภาพร่วมกับโครงสร้างต่างๆ ขององค์กร ทั้งในกรุงเทพฯ และ ตจว.ได้
* หมายเหตุ ส่งผลงานภาพถ่าย 5 ภาพ แนบมาพร้อมเอกสารสมัครงาน

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามฟีดแบคเรื่องที่นำเสนอ และปฏิกิริยาผู้รับสาร
      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่จิ๊บ) ศรัณยา ประจวบแท่น 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - ฝ่ายนวัตกรรม
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - ศูนย์ข้อมูลคนหาย
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 7889