นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                      


                                                            นายวิศรุต บุญทำ (รุต)  
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเต

โครงการ ICT4D

 ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

 

      ผมเคยได้ยินชื่อ "มูลนิธิกระจกเงา" ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มาบ้าง จนกระทั่งต้องหาที่ฝึกงานผมได้เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อหาที่ฝึกงาน ได้รู้จักมูลนิธิกระจกเงาผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ได้รู้ในรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีเยอะพอสมควร ที่สำคัญมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง คือ โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา และโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ซึ่งผมกำลังหาอยู่พอดี จึงหาทางติดต่อกับทางมูลนิธิกระจกเงา ที่ตั้งสำนักงานอยู่ไกลพอควรเลย ผมจึงติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน พี่ตะวัน และพี่จรัญ รับสายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองมาก พี่เขาฝากบอกว่าหาเพื่อนมาฝึกด้วย ผมเลยไปถามเพื่อน ๆ ว่าใครยังหาที่ฝึกงานไม่ได้ก็เลยแนะนำเพื่อนมา ในวันแรกที่ต้องมายื่นของใบรับรองการรับสมัคร ก็เดินหาแล้วเข้าไปในซอยรางน้ำ อาคารสำนักงานอยู่ประมาณกลางซอยเลย ตื่นเต้นพอสมควรแล้วก็เข้าไปในสำนักงานเจอผู้คนมากมาย แต่ไม่รู้จักใครเลยในนั้น เพราะทุกคนแต่งตัวคล้ายคลึงกันหมด ผมเลยไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้า หรือนักศึกษาฝึกงาน สวัสดีรวม ๆ ไว้ก่อนละกัน แล้วก็ได้พบพี่จรัญพูดคุยรายละเอียดโครงการทั้งหมด พี่เขาบอกว่าฝึกงานที่นี่อาจจะได้ทำในส่วนโครงการอื่น ๆ ด้วยนอกจากโครงการที่เราฝึกอยู่ แล้วก็ถึงวันรายงานตัวและเข้าฝึกงาน

       วันแรกที่เข้าไปคิดว่าจะพบนักศึกษาฝึกงานรวม ๆ กันประชุมปรากฏว่าผมกับเพื่อนก็เข้าไปพบกับพี่เจี๊ยบหัวหน้าโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา และพี่ต้อม แนะนำตัวพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกงานในโครงการแบ่งหน้าที่ เพราะโครงการจะทำงานเป็นสองส่วน คือ ส่วนโปรแกรม และส่วนกราฟิก ผมได้เขาทำงานในส่วนกราฟิกกับพี่ต้อม แบ่งหน้าที่กันเสร็จ ก็ไปเขียนแนะนำตัวใน Intranet ในวันแรกคอมพิวเตอร์ยังไม่พร้อมใช้งาน กำลังจัดเตรียมจากโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เริ่มทำงานอย่างจริงจังในวันที่สองเพราะคอมพิวเตอร์พร้อมแล้ว ส่วนผมนำโน๊ตบุคไปใช้งานเองจะสะดวกและคล่องตัวดี การทำงานโดยรวม หลัก ๆ ก็จะทำในส่วนโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา ช่วยงานโครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และโครงการอื่น ๆ ที่เกิดปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การออกไปทำงานนอกสถานที่ การฝึกงานตลอดระยะเวลาเกือบสี่เดือนในมูลนิธิกระจกเงา ผมรู้สึกได้ว่าทางมูลนิธิได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ มากมาย และผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับทางมูลนิธิกระจกเงา ความคาดหวังที่ได้มาฝึกงานที่มูลนิธิผมก็ได้อย่างที่ต้องการตรงตามที่ได้เรียนมา และได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา ความเป็นกันเองในมูลนิธิ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี ความอดทน ความมีน้ำใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การคิดนอกกรอบ การมองในหลายด้านของปัญหา การปรับตัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความกล้าแสดงออก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ผมยังจดจำ และมิอาจลืมเลือนได้เลย ไม่ผิดหวังได้มาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน และมูลนิธิกระจกเงาครับ

 

        อ่าน 2539

 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
เมย์
 
สุกัญญา คงเจริญ (วุ้นเส้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการตลาดเพื่อสังคม
 
โครงการฅนอาสา
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวจารุวรรณ ห้วงน้ำ (จา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
ณัฏฐณิชา ทองเหม (เอ) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ธรรมรักษ์ พิมคีรี ชื่อเ่ล่น wow มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
ข้าวฟ่าง


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th