นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                      


                                                            นายวิศรุต บุญทำ (รุต)  
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเต

โครงการ ICT4D

 ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

 

      ผมเคยได้ยินชื่อ "มูลนิธิกระจกเงา" ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มาบ้าง จนกระทั่งต้องหาที่ฝึกงานผมได้เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อหาที่ฝึกงาน ได้รู้จักมูลนิธิกระจกเงาผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ได้รู้ในรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีเยอะพอสมควร ที่สำคัญมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง คือ โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา และโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ซึ่งผมกำลังหาอยู่พอดี จึงหาทางติดต่อกับทางมูลนิธิกระจกเงา ที่ตั้งสำนักงานอยู่ไกลพอควรเลย ผมจึงติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน พี่ตะวัน และพี่จรัญ รับสายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองมาก พี่เขาฝากบอกว่าหาเพื่อนมาฝึกด้วย ผมเลยไปถามเพื่อน ๆ ว่าใครยังหาที่ฝึกงานไม่ได้ก็เลยแนะนำเพื่อนมา ในวันแรกที่ต้องมายื่นของใบรับรองการรับสมัคร ก็เดินหาแล้วเข้าไปในซอยรางน้ำ อาคารสำนักงานอยู่ประมาณกลางซอยเลย ตื่นเต้นพอสมควรแล้วก็เข้าไปในสำนักงานเจอผู้คนมากมาย แต่ไม่รู้จักใครเลยในนั้น เพราะทุกคนแต่งตัวคล้ายคลึงกันหมด ผมเลยไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้า หรือนักศึกษาฝึกงาน สวัสดีรวม ๆ ไว้ก่อนละกัน แล้วก็ได้พบพี่จรัญพูดคุยรายละเอียดโครงการทั้งหมด พี่เขาบอกว่าฝึกงานที่นี่อาจจะได้ทำในส่วนโครงการอื่น ๆ ด้วยนอกจากโครงการที่เราฝึกอยู่ แล้วก็ถึงวันรายงานตัวและเข้าฝึกงาน

       วันแรกที่เข้าไปคิดว่าจะพบนักศึกษาฝึกงานรวม ๆ กันประชุมปรากฏว่าผมกับเพื่อนก็เข้าไปพบกับพี่เจี๊ยบหัวหน้าโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา และพี่ต้อม แนะนำตัวพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกงานในโครงการแบ่งหน้าที่ เพราะโครงการจะทำงานเป็นสองส่วน คือ ส่วนโปรแกรม และส่วนกราฟิก ผมได้เขาทำงานในส่วนกราฟิกกับพี่ต้อม แบ่งหน้าที่กันเสร็จ ก็ไปเขียนแนะนำตัวใน Intranet ในวันแรกคอมพิวเตอร์ยังไม่พร้อมใช้งาน กำลังจัดเตรียมจากโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เริ่มทำงานอย่างจริงจังในวันที่สองเพราะคอมพิวเตอร์พร้อมแล้ว ส่วนผมนำโน๊ตบุคไปใช้งานเองจะสะดวกและคล่องตัวดี การทำงานโดยรวม หลัก ๆ ก็จะทำในส่วนโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา ช่วยงานโครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และโครงการอื่น ๆ ที่เกิดปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การออกไปทำงานนอกสถานที่ การฝึกงานตลอดระยะเวลาเกือบสี่เดือนในมูลนิธิกระจกเงา ผมรู้สึกได้ว่าทางมูลนิธิได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ มากมาย และผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับทางมูลนิธิกระจกเงา ความคาดหวังที่ได้มาฝึกงานที่มูลนิธิผมก็ได้อย่างที่ต้องการตรงตามที่ได้เรียนมา และได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา ความเป็นกันเองในมูลนิธิ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี ความอดทน ความมีน้ำใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การคิดนอกกรอบ การมองในหลายด้านของปัญหา การปรับตัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความกล้าแสดงออก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ผมยังจดจำ และมิอาจลืมเลือนได้เลย ไม่ผิดหวังได้มาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน และมูลนิธิกระจกเงาครับ

 

        อ่าน 2503

 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ภัชรีญา แดงแก้ว (หญิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
โครงการข้อมูลคนหาย
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
 อภิญญา รัชยาว ชื่อเล่น อ้อม ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ฝ้าย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง (มุก) มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 สาขา : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ : Ngos Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th