นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

               
        
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

      มูลนิธิกระจกเงาเหมือนบ้านอีกหลังของผม พี่ๆและเพื่อนๆกันเองมาก เพราะถ้าผมไปฝึกงานที่อื่นคงไม่รู้สึกถึงบรรยากาศกันเองแบบนี้ เริ่มแรกที่ผมตัดสินใจเข้ามาฝึกงานที่นี่เพราะได้ยินว่าเป็นมูลนิธิ ผมจึงอยากเข้ามาฝึกที่นี่เพราะคิดว่าจะได้ออกค่าย ทำงานให้แก่สังคม และผมก็ได้สมหวังเมื่อได้เข้าค่ายที่สุพรรณกับพี่คอมเพื่อน้อง ไม่ใช่แค่การออกค่ายอย่างเดียวผมได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่าง จากพี่ๆในมูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ต้อม พี่เจี๊ยบ ที่ให้โอกาศผมได้เรียนรู้งาน ถ้าไม่ได้พี่ทั้ง 2 คนผมคงเป็นกบในกะลา ขอบคุณ พี่เบิร์ดและพี่เป็ด ที่พาไปที่หลายๆทำให้ผมเปิดหูเปิดตา และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผม และสุดท้ายขอบคุณพี่ๆทุกโครงการ ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง

 อ่าน 2738

 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวยุพาวดี มีโชค ( เต้ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
น.ส วนิดา วัชรีอุดมกาล (โย) โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชั้น5 มาจากมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นางสาวศิริกาญจน์ แสงเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th