นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

               
        
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

      มูลนิธิกระจกเงาเหมือนบ้านอีกหลังของผม พี่ๆและเพื่อนๆกันเองมาก เพราะถ้าผมไปฝึกงานที่อื่นคงไม่รู้สึกถึงบรรยากาศกันเองแบบนี้ เริ่มแรกที่ผมตัดสินใจเข้ามาฝึกงานที่นี่เพราะได้ยินว่าเป็นมูลนิธิ ผมจึงอยากเข้ามาฝึกที่นี่เพราะคิดว่าจะได้ออกค่าย ทำงานให้แก่สังคม และผมก็ได้สมหวังเมื่อได้เข้าค่ายที่สุพรรณกับพี่คอมเพื่อน้อง ไม่ใช่แค่การออกค่ายอย่างเดียวผมได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่าง จากพี่ๆในมูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ต้อม พี่เจี๊ยบ ที่ให้โอกาศผมได้เรียนรู้งาน ถ้าไม่ได้พี่ทั้ง 2 คนผมคงเป็นกบในกะลา ขอบคุณ พี่เบิร์ดและพี่เป็ด ที่พาไปที่หลายๆทำให้ผมเปิดหูเปิดตา และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผม และสุดท้ายขอบคุณพี่ๆทุกโครงการ ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง

 อ่าน 2496

 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
น.ส. กมลทิพย์  บุญวิเศษ  ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
มนัศภร สุภาขัน  (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
น.ส. สุธามาศ   ทดแทน (กิ๊ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ข้าวฟ่าง
 
แจง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นางสาวพรทิพย์  ภู่แพ  (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
นางสาวปิยมาส วงศ์พลาดิสัย (ผิง) ผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
ไพรวรรณ  อินทะราชา (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th