นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

               
        
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

      มูลนิธิกระจกเงาเหมือนบ้านอีกหลังของผม พี่ๆและเพื่อนๆกันเองมาก เพราะถ้าผมไปฝึกงานที่อื่นคงไม่รู้สึกถึงบรรยากาศกันเองแบบนี้ เริ่มแรกที่ผมตัดสินใจเข้ามาฝึกงานที่นี่เพราะได้ยินว่าเป็นมูลนิธิ ผมจึงอยากเข้ามาฝึกที่นี่เพราะคิดว่าจะได้ออกค่าย ทำงานให้แก่สังคม และผมก็ได้สมหวังเมื่อได้เข้าค่ายที่สุพรรณกับพี่คอมเพื่อน้อง ไม่ใช่แค่การออกค่ายอย่างเดียวผมได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่าง จากพี่ๆในมูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ต้อม พี่เจี๊ยบ ที่ให้โอกาศผมได้เรียนรู้งาน ถ้าไม่ได้พี่ทั้ง 2 คนผมคงเป็นกบในกะลา ขอบคุณ พี่เบิร์ดและพี่เป็ด ที่พาไปที่หลายๆทำให้ผมเปิดหูเปิดตา และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผม และสุดท้ายขอบคุณพี่ๆทุกโครงการ ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง

 อ่าน 2540

 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ซะห์ โครงการ ผลิตสื่อ
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber
 
นางสาวศิรินภา ขำดี (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
น.ส วนิดา วัชรีอุดมกาล (โย) โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชั้น5 มาจากมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
แอ๊ด โครงการผู้ป่วยข้างถนน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th