นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

               
        
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

      มูลนิธิกระจกเงาเหมือนบ้านอีกหลังของผม พี่ๆและเพื่อนๆกันเองมาก เพราะถ้าผมไปฝึกงานที่อื่นคงไม่รู้สึกถึงบรรยากาศกันเองแบบนี้ เริ่มแรกที่ผมตัดสินใจเข้ามาฝึกงานที่นี่เพราะได้ยินว่าเป็นมูลนิธิ ผมจึงอยากเข้ามาฝึกที่นี่เพราะคิดว่าจะได้ออกค่าย ทำงานให้แก่สังคม และผมก็ได้สมหวังเมื่อได้เข้าค่ายที่สุพรรณกับพี่คอมเพื่อน้อง ไม่ใช่แค่การออกค่ายอย่างเดียวผมได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่าง จากพี่ๆในมูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณพี่ต้อม พี่เจี๊ยบ ที่ให้โอกาศผมได้เรียนรู้งาน ถ้าไม่ได้พี่ทั้ง 2 คนผมคงเป็นกบในกะลา ขอบคุณ พี่เบิร์ดและพี่เป็ด ที่พาไปที่หลายๆทำให้ผมเปิดหูเปิดตา และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผม และสุดท้ายขอบคุณพี่ๆทุกโครงการ ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง

 อ่าน 2619

 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
นายกฤษณะ นามสกุล เนตรเถื่อน (กฤษณ์) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ Ngos cyber
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
นางสาวอรพัชร์ อังคสุววรณ (เล็ก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการ TV4kids
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th