นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ)
               มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

                
                    
                    
โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อกระจกเงา

      มาฝึกงานที่นี้  ได้มาอยู่ที่มี อบอุ่นค่ะ  ก้าวแรกเข้ามายังจำได้ดีถึงความรู้สึกค่ะ  คือกลัว ๆ กล้า ทำตัวไม่ถูก  แต่พอได้มาอยู่แล้วก็เป็นกันเองมาเลย  เจอพี่ ๆ ก็เป็นกันเองมากค่ะ  ทำให้เราไม่เกรง  ทำตัวสบายมากยิ่งขึ้น  เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ส่วนในเรื่องของการทำงานพี่เจี๊ยบเป็นคนที่น้ำใจงาม   ไม่ดุ  ไม่เข้าใจงานตรงไหนถามพี่เจี๊ยบได้ตลอดเวลา บางครั้งเราถามมากเกินไปด้วยซ้ำ  ก็กลัวว่าพี่เจี๊ยบเขาจะบ่น ปวดหัว หรือลำคาญเราด้วยซ้ำ  แต่ไม่เลยค่ะ  พี่เจี๊ยบให้เรามากกว่าที่เราถามในแต่ละครั้งด้วยซ้ำ
        ส่วนในเรื่องของการทำงานนอกสถานที่  เช่น โครงการของโรงพยาบาลมีสุข  อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์อันดีอีกอย่างหนุ่งที่ประสบพบเจอมา  เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน  ได้เข้าไปพูดคุย  ทำกิจกรรมกับผู้ป่วย  เช่น ลุง ๆ พี่ ๆ ทหารค่ะ  ได้เขาได้รับบาดเจ็บจากการไปรบมา  เมื่อเราได้ไปพูดคุยกับลุง ๆ พี่ ๆ เขา  ก็สามารถช่วยให้เราดีขึ้นในทางด้านจิตใจได้มากเลยทีเดียวค่ะ
      "มูลนิธิกระจกเงา  ให้อะไรได้มากกว่ากับการที่เข้ามาฝึกงานเอาความรู้ได้อย่างเดียว  แต่ยังให้ประสบการณ์มากกว่าด้านงานที่เราต้องการฝึก  ฝึกให้เราเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ" ถึงจะไม่ได้ฝึกงานที่นี้แล้ว  เพื่อได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเต็มที่  แต่ยังไงที่นี้ "มูลนิธิกระจกเงา"  ก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้เราพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ...

 

 อ่าน 2486

 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
น.ส.อัจฉรา นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
ไพรวรรณ อินทะราชา (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
ชัยพิชิต  ศรีพันบุญ (จิวยี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการ...โรงพยาบาลมีสุข  ชั้น 3
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการรพ.มีสุข
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
นายณัฐวุฒิ คนสูง (ท๊อป) มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ngo cyber
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)
E-mail: intern@mirror.or.th