นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                       นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย)
                มหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           

                                 โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกต่อกระจกเงา

          เป็นสถานที่ ที่แลดูอบอุ่นมากตั้งแต่เข้ามา ก่อนเข้ามาก็ทราบข่าวจากเพื่อนว่าที่มีรับนักศึกษาฝึกงาน ก็ถามไถ่ความเปป็นอยู่กลับเพื่อนก่อนจะ ตกลงปลงใจว่า เอาวะ ที่นี่ละ รู้สึกดีตั้งแต่แรงเข้ามาจน จบออกไป พี่ๆๆ โคตะระเป็นกันเองเลย ทำงานก็มีเครียดแต่ก้อ พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว งานหลายชิ้นปิดไม่ลงก็ ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆ ที่ต้องผลัก ภาระเพิ่มให้น่อ Am' sorry มาอยู่นี่ความคาดหวังว่าจะได้รับ ก็คืออยากทำงานให้ตรงสาย ที่เราเรียนมา ผลลัพธ์ โดนเต็มๆๆครับพี่น้อง งานตรงมาก ทั้งเวปไซต์ต่างๆ ทั้งยังได้ไป ซ่อมคอมอีกต่างหาก ได้เรียนรู้โปรแกรมบางตัวที่เปน open source ที่เราไม่เคยเหนเลยมาก่อน งืมโลก siber โคตรกว้างอะ โดยรวมละมีฟามสุขมากน่อขอบอก บางกิจกรรมของโครงการอื่น ด้วยที่ได้ทำ ไปลง พื้นที่ ขอบอก มันมาก ครับ ทำให้ประสปการณ์ ร่วมๆๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ป้มมีฟามสุขมากน่อ ขอบคุณพี่ๆๆและ เพื่อนๆๆ ร่วมกันไว้นะที่นี้

 อ่าน 2981

 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
นางสาวรวิวรรณ  ตั้งใจเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง (มุก) มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 สาขา : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ : Ngos Cyber
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวมยุรี  ภิญโยยง โครงการNGOs Film<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
น.ส. สุธามาศ  ทดแทน (กิ๊ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th