นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                       นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย)
                มหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           

                                 โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกต่อกระจกเงา

          เป็นสถานที่ ที่แลดูอบอุ่นมากตั้งแต่เข้ามา ก่อนเข้ามาก็ทราบข่าวจากเพื่อนว่าที่มีรับนักศึกษาฝึกงาน ก็ถามไถ่ความเปป็นอยู่กลับเพื่อนก่อนจะ ตกลงปลงใจว่า เอาวะ ที่นี่ละ รู้สึกดีตั้งแต่แรงเข้ามาจน จบออกไป พี่ๆๆ โคตะระเป็นกันเองเลย ทำงานก็มีเครียดแต่ก้อ พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว งานหลายชิ้นปิดไม่ลงก็ ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆ ที่ต้องผลัก ภาระเพิ่มให้น่อ Am' sorry มาอยู่นี่ความคาดหวังว่าจะได้รับ ก็คืออยากทำงานให้ตรงสาย ที่เราเรียนมา ผลลัพธ์ โดนเต็มๆๆครับพี่น้อง งานตรงมาก ทั้งเวปไซต์ต่างๆ ทั้งยังได้ไป ซ่อมคอมอีกต่างหาก ได้เรียนรู้โปรแกรมบางตัวที่เปน open source ที่เราไม่เคยเหนเลยมาก่อน งืมโลก siber โคตรกว้างอะ โดยรวมละมีฟามสุขมากน่อขอบอก บางกิจกรรมของโครงการอื่น ด้วยที่ได้ทำ ไปลง พื้นที่ ขอบอก มันมาก ครับ ทำให้ประสปการณ์ ร่วมๆๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ป้มมีฟามสุขมากน่อ ขอบคุณพี่ๆๆและ เพื่อนๆๆ ร่วมกันไว้นะที่นี้

 อ่าน 3036

 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)
 
 น.ส.มินตา ลาดบาศรี (มีมี่) นักศึกษาฝึกงาน NGOs Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการ ICT4D
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
ธนาภรณ์ ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
แพรวไพลิน ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สุธัญญารัตน์ พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวปิยมาส วงศ์พลาดิสัย (ผิง) ผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th