นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                       นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย)
                มหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           

                                 โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกต่อกระจกเงา

          เป็นสถานที่ ที่แลดูอบอุ่นมากตั้งแต่เข้ามา ก่อนเข้ามาก็ทราบข่าวจากเพื่อนว่าที่มีรับนักศึกษาฝึกงาน ก็ถามไถ่ความเปป็นอยู่กลับเพื่อนก่อนจะ ตกลงปลงใจว่า เอาวะ ที่นี่ละ รู้สึกดีตั้งแต่แรงเข้ามาจน จบออกไป พี่ๆๆ โคตะระเป็นกันเองเลย ทำงานก็มีเครียดแต่ก้อ พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว งานหลายชิ้นปิดไม่ลงก็ ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆ ที่ต้องผลัก ภาระเพิ่มให้น่อ Am' sorry มาอยู่นี่ความคาดหวังว่าจะได้รับ ก็คืออยากทำงานให้ตรงสาย ที่เราเรียนมา ผลลัพธ์ โดนเต็มๆๆครับพี่น้อง งานตรงมาก ทั้งเวปไซต์ต่างๆ ทั้งยังได้ไป ซ่อมคอมอีกต่างหาก ได้เรียนรู้โปรแกรมบางตัวที่เปน open source ที่เราไม่เคยเหนเลยมาก่อน งืมโลก siber โคตรกว้างอะ โดยรวมละมีฟามสุขมากน่อขอบอก บางกิจกรรมของโครงการอื่น ด้วยที่ได้ทำ ไปลง พื้นที่ ขอบอก มันมาก ครับ ทำให้ประสปการณ์ ร่วมๆๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ป้มมีฟามสุขมากน่อ ขอบคุณพี่ๆๆและ เพื่อนๆๆ ร่วมกันไว้นะที่นี้

 อ่าน 2886

 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
เจษฎา สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ภัชรีญา แดงแก้ว (หญิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
นายอรรถวัต เทียนทอง โครงการการจัดการภัยพิบัติ  ภาคประชาชน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เอกพัฒนาชุมชน
 
ฝ้าย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
โครงการ TV4kids
 
นายชาญชัย แก้วทอง (เก้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th