นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                       นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย)
                มหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           

                                 โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกต่อกระจกเงา

          เป็นสถานที่ ที่แลดูอบอุ่นมากตั้งแต่เข้ามา ก่อนเข้ามาก็ทราบข่าวจากเพื่อนว่าที่มีรับนักศึกษาฝึกงาน ก็ถามไถ่ความเปป็นอยู่กลับเพื่อนก่อนจะ ตกลงปลงใจว่า เอาวะ ที่นี่ละ รู้สึกดีตั้งแต่แรงเข้ามาจน จบออกไป พี่ๆๆ โคตะระเป็นกันเองเลย ทำงานก็มีเครียดแต่ก้อ พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว งานหลายชิ้นปิดไม่ลงก็ ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆ ที่ต้องผลัก ภาระเพิ่มให้น่อ Am' sorry มาอยู่นี่ความคาดหวังว่าจะได้รับ ก็คืออยากทำงานให้ตรงสาย ที่เราเรียนมา ผลลัพธ์ โดนเต็มๆๆครับพี่น้อง งานตรงมาก ทั้งเวปไซต์ต่างๆ ทั้งยังได้ไป ซ่อมคอมอีกต่างหาก ได้เรียนรู้โปรแกรมบางตัวที่เปน open source ที่เราไม่เคยเหนเลยมาก่อน งืมโลก siber โคตรกว้างอะ โดยรวมละมีฟามสุขมากน่อขอบอก บางกิจกรรมของโครงการอื่น ด้วยที่ได้ทำ ไปลง พื้นที่ ขอบอก มันมาก ครับ ทำให้ประสปการณ์ ร่วมๆๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ป้มมีฟามสุขมากน่อ ขอบคุณพี่ๆๆและ เพื่อนๆๆ ร่วมกันไว้นะที่นี้

 อ่าน 3008

 
 อภิญญา รัชยาว ชื่อเล่น อ้อม ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ชูพงษ์ วิบูลย์เชื้อ (
 
นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
นายอรรถวัต เทียนทอง โครงการการจัดการภัยพิบัติ  ภาคประชาชน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เอกพัฒนาชุมชน
 
แอ๊ด โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th