นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                       นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย)
                มหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           

                                 โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกต่อกระจกเงา

          เป็นสถานที่ ที่แลดูอบอุ่นมากตั้งแต่เข้ามา ก่อนเข้ามาก็ทราบข่าวจากเพื่อนว่าที่มีรับนักศึกษาฝึกงาน ก็ถามไถ่ความเปป็นอยู่กลับเพื่อนก่อนจะ ตกลงปลงใจว่า เอาวะ ที่นี่ละ รู้สึกดีตั้งแต่แรงเข้ามาจน จบออกไป พี่ๆๆ โคตะระเป็นกันเองเลย ทำงานก็มีเครียดแต่ก้อ พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว งานหลายชิ้นปิดไม่ลงก็ ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆ ที่ต้องผลัก ภาระเพิ่มให้น่อ Am' sorry มาอยู่นี่ความคาดหวังว่าจะได้รับ ก็คืออยากทำงานให้ตรงสาย ที่เราเรียนมา ผลลัพธ์ โดนเต็มๆๆครับพี่น้อง งานตรงมาก ทั้งเวปไซต์ต่างๆ ทั้งยังได้ไป ซ่อมคอมอีกต่างหาก ได้เรียนรู้โปรแกรมบางตัวที่เปน open source ที่เราไม่เคยเหนเลยมาก่อน งืมโลก siber โคตรกว้างอะ โดยรวมละมีฟามสุขมากน่อขอบอก บางกิจกรรมของโครงการอื่น ด้วยที่ได้ทำ ไปลง พื้นที่ ขอบอก มันมาก ครับ ทำให้ประสปการณ์ ร่วมๆๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ป้มมีฟามสุขมากน่อ ขอบคุณพี่ๆๆและ เพื่อนๆๆ ร่วมกันไว้นะที่นี้

 อ่าน 2951

 
เมย์
 
นางสาวศิรินภา ขำดี (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ฝ้าย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
อภิญญา มั่งจตร์(ลูกตาล) มหาวิทยาลัยรชภัฏนครราชสีมา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์) ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th