นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    นางสาวจตุพร  แก้วกอง (เอี้ยง)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

                            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา

       "มูลนิธิกระจกเงา" ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้จัก(อาจเป็นเพราะชอบปิดทองหลังพระ)แต่เคยได้ยินข้อมูลคน หายผ่านสื่อโทรทัศน์ จนกระทั่งหาที่ฝึกงาน ก็รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระจกเงาเอง และเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ ยอมรับว่าหายากมาก เดินสุดซอยเลยทีเดียว โชคดีที่มอไซต์รับจ้างมาส่งถูกที่ วันแรกที่มาพี่ตะวันเป็นคนรับเรื่องไว้แทนเพราะพี่จรัลไม่อยู่ พี่ตะวันเป็นกันเองมากและพยายามชวนคุยตลอด แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากให้ช่วยหานักศึกษามาฝึกงานเพิ่มอีกเยอะๆๆ ต่อมาวันที่มาส่งเอกสารก็ได้เจอพี่จรัล ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่จรัลน่าตาเป็นยังไง แต่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ(อาจมีบ้างนิดหน่อย)จนถึงวันที่ต้องมารายงานตัวนักศึกษา ฝึกงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆๆ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงวันที่ต้องจากที่นี่ไป ยอมรับว่าคิดถึง และผูกพันธ์กับที่นี่ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนก็ได้เรียนรู้ถึงงานที่มูลนิธิกระจกเงาทำว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมเพื่อน้อง และศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นต้น ฝึกงานที่นี่ก็ได้ความรู้และได้บุญควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ากับคนอื่นๆ "มูลนิธิกระจกเงา ทำให้รู้ว่าคงน่าเสียดายถ้าหากเราไม่เลือกมาฝึกงานที่นี่"

 อ่าน 3136

 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
เพียว โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
สุภาวิตา  วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
ภัชรีญา แดงแก้ว (หญิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
อรรฆย์ ดีนาง (อัก) ปัจจุบันอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ชัยพิชิต  ศรีพันบุญ (จิวยี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการ...โรงพยาบาลมีสุข  ชั้น 3
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th