นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    นางสาวจตุพร  แก้วกอง (เอี้ยง)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

                            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา

       "มูลนิธิกระจกเงา" ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้จัก(อาจเป็นเพราะชอบปิดทองหลังพระ)แต่เคยได้ยินข้อมูลคน หายผ่านสื่อโทรทัศน์ จนกระทั่งหาที่ฝึกงาน ก็รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระจกเงาเอง และเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ ยอมรับว่าหายากมาก เดินสุดซอยเลยทีเดียว โชคดีที่มอไซต์รับจ้างมาส่งถูกที่ วันแรกที่มาพี่ตะวันเป็นคนรับเรื่องไว้แทนเพราะพี่จรัลไม่อยู่ พี่ตะวันเป็นกันเองมากและพยายามชวนคุยตลอด แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากให้ช่วยหานักศึกษามาฝึกงานเพิ่มอีกเยอะๆๆ ต่อมาวันที่มาส่งเอกสารก็ได้เจอพี่จรัล ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่จรัลน่าตาเป็นยังไง แต่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ(อาจมีบ้างนิดหน่อย)จนถึงวันที่ต้องมารายงานตัวนักศึกษา ฝึกงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆๆ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงวันที่ต้องจากที่นี่ไป ยอมรับว่าคิดถึง และผูกพันธ์กับที่นี่ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนก็ได้เรียนรู้ถึงงานที่มูลนิธิกระจกเงาทำว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมเพื่อน้อง และศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นต้น ฝึกงานที่นี่ก็ได้ความรู้และได้บุญควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ากับคนอื่นๆ "มูลนิธิกระจกเงา ทำให้รู้ว่าคงน่าเสียดายถ้าหากเราไม่เลือกมาฝึกงานที่นี่"

 อ่าน 3307

 
รัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอาง ชื่อเล่น ทราย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
พินส.เพ็ญวิภา เพชร์จั่น ชื่อเล่น เนย ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
ชัยพิชิต  ศรีพันบุญ (จิวยี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการ...โรงพยาบาลมีสุข  ชั้น 3
 
ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อิ๊ฟ นักศึกษาฝึกงานโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
เจษฎา สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th