นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    นางสาวจตุพร  แก้วกอง (เอี้ยง)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

                            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา

       "มูลนิธิกระจกเงา" ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้จัก(อาจเป็นเพราะชอบปิดทองหลังพระ)แต่เคยได้ยินข้อมูลคน หายผ่านสื่อโทรทัศน์ จนกระทั่งหาที่ฝึกงาน ก็รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระจกเงาเอง และเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ ยอมรับว่าหายากมาก เดินสุดซอยเลยทีเดียว โชคดีที่มอไซต์รับจ้างมาส่งถูกที่ วันแรกที่มาพี่ตะวันเป็นคนรับเรื่องไว้แทนเพราะพี่จรัลไม่อยู่ พี่ตะวันเป็นกันเองมากและพยายามชวนคุยตลอด แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากให้ช่วยหานักศึกษามาฝึกงานเพิ่มอีกเยอะๆๆ ต่อมาวันที่มาส่งเอกสารก็ได้เจอพี่จรัล ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่จรัลน่าตาเป็นยังไง แต่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ(อาจมีบ้างนิดหน่อย)จนถึงวันที่ต้องมารายงานตัวนักศึกษา ฝึกงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆๆ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงวันที่ต้องจากที่นี่ไป ยอมรับว่าคิดถึง และผูกพันธ์กับที่นี่ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนก็ได้เรียนรู้ถึงงานที่มูลนิธิกระจกเงาทำว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมเพื่อน้อง และศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นต้น ฝึกงานที่นี่ก็ได้ความรู้และได้บุญควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ากับคนอื่นๆ "มูลนิธิกระจกเงา ทำให้รู้ว่าคงน่าเสียดายถ้าหากเราไม่เลือกมาฝึกงานที่นี่"

 อ่าน 3214

 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
สุภัคสร  สุธาพจน์ (เปิ้ล) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวศิริกาญจน์ แสงเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th