นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    นางสาวจตุพร  แก้วกอง (เอี้ยง)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

                            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา

       "มูลนิธิกระจกเงา" ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้จัก(อาจเป็นเพราะชอบปิดทองหลังพระ)แต่เคยได้ยินข้อมูลคน หายผ่านสื่อโทรทัศน์ จนกระทั่งหาที่ฝึกงาน ก็รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระจกเงาเอง และเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ ยอมรับว่าหายากมาก เดินสุดซอยเลยทีเดียว โชคดีที่มอไซต์รับจ้างมาส่งถูกที่ วันแรกที่มาพี่ตะวันเป็นคนรับเรื่องไว้แทนเพราะพี่จรัลไม่อยู่ พี่ตะวันเป็นกันเองมากและพยายามชวนคุยตลอด แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากให้ช่วยหานักศึกษามาฝึกงานเพิ่มอีกเยอะๆๆ ต่อมาวันที่มาส่งเอกสารก็ได้เจอพี่จรัล ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่จรัลน่าตาเป็นยังไง แต่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ(อาจมีบ้างนิดหน่อย)จนถึงวันที่ต้องมารายงานตัวนักศึกษา ฝึกงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆๆ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงวันที่ต้องจากที่นี่ไป ยอมรับว่าคิดถึง และผูกพันธ์กับที่นี่ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนก็ได้เรียนรู้ถึงงานที่มูลนิธิกระจกเงาทำว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมเพื่อน้อง และศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นต้น ฝึกงานที่นี่ก็ได้ความรู้และได้บุญควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ากับคนอื่นๆ "มูลนิธิกระจกเงา ทำให้รู้ว่าคงน่าเสียดายถ้าหากเราไม่เลือกมาฝึกงานที่นี่"

 อ่าน 3362

 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ไพรวรรณ อินทะราชา (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อาณัติ  ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
มนัศภร สุภาขัน (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส.โสภิดา ดวงฟู (แอม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
สุภาวิตา  วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th