นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    นางสาวจตุพร  แก้วกอง (เอี้ยง)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ)
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

                            โครงการ ICT4D

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา

       "มูลนิธิกระจกเงา" ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้จัก(อาจเป็นเพราะชอบปิดทองหลังพระ)แต่เคยได้ยินข้อมูลคน หายผ่านสื่อโทรทัศน์ จนกระทั่งหาที่ฝึกงาน ก็รู้จักผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระจกเงาเอง และเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ ยอมรับว่าหายากมาก เดินสุดซอยเลยทีเดียว โชคดีที่มอไซต์รับจ้างมาส่งถูกที่ วันแรกที่มาพี่ตะวันเป็นคนรับเรื่องไว้แทนเพราะพี่จรัลไม่อยู่ พี่ตะวันเป็นกันเองมากและพยายามชวนคุยตลอด แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากให้ช่วยหานักศึกษามาฝึกงานเพิ่มอีกเยอะๆๆ ต่อมาวันที่มาส่งเอกสารก็ได้เจอพี่จรัล ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่จรัลน่าตาเป็นยังไง แต่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ(อาจมีบ้างนิดหน่อย)จนถึงวันที่ต้องมารายงานตัวนักศึกษา ฝึกงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆๆ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงวันที่ต้องจากที่นี่ไป ยอมรับว่าคิดถึง และผูกพันธ์กับที่นี่ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนก็ได้เรียนรู้ถึงงานที่มูลนิธิกระจกเงาทำว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลมีสุข โครงการคอมเพื่อน้อง และศูนย์ข้อมูลคนหายเป็นต้น ฝึกงานที่นี่ก็ได้ความรู้และได้บุญควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ากับคนอื่นๆ "มูลนิธิกระจกเงา ทำให้รู้ว่าคงน่าเสียดายถ้าหากเราไม่เลือกมาฝึกงานที่นี่"

 อ่าน 3259

 
นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ธนาภรณ์ ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการBack to Home
 
มิ้นท์ โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
วรพลเสมือนโพธิ์ (โต้ง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : สารสนเทศศาสตร์  โครงการ Ngos cyber
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th