โครงการอ่านสร้างชาติ

"หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" 

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากหนังสือเหล่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปถึงผู้อื่น ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง 

“อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

       

"อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย"
http://www.read4thai.mirror.or.th
อีเมล์ : book@mirror.or.th
โทร: 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1005
       
  - โครงการ NGOs Cyber (ไอซีทีเพื่อการพัฒนา)
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการ Food For Friends มูลนิธิกระจกเงา
  - โครงการโรงพยาบาลมีสุข
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 16379