ปลูกฝังต้นกล้า แห่งความดีด้วยกิจกรรม “ เยาวชนจิตอาสา”


 

เพื่อมุ่งเปลี่ยนความคิด และผลักดันให้เยาวชนช่วยเหลือสังคม

          โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา เป็นโครงการเพื่อเข้าไปหนุนเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ให้แพร่หลายในสังคม โดยกระบวนการอาสาสมัคร เรียกว่า “จิตอาสา ในระบบงานสาธารณสุข” มีแนวคิด ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา เชื่อมโยงการเรียนรู้งานจิตอาสาและช่วยขัดเกลาเด็กและเยาวชน การทำงานอาสาสมัครนับได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสุข เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการอยู่ร่วมกันในสังคม

       โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน ได้เข้าไป workshop เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล ให้กับนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาหลังจากผ่านการลงพื้นที่แล้ว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เริ่มทำกับโรงเรียนนำร่อง ได้แก่      
โรงเรียนกุนนทีรุทรารามวิทยาคม, โรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และ สาธิตมศว. เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญ ในส่วนงานที่นักเรียนแกนนำเยาวชน ควรมีทักษะ ความรู้ ในการทำงานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายงานอาสาสมัคร ในพื้นที่สถานศึกษาของตนเอง

       นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้บอกความรู้สึกในการทำกิจกรรมนักออกแบบความสุขว่า “ เพลงคิดว่างานอาสาสมัครเป็นเรื่องที่สนุก และเวลาทำมีความสุขเสมอ อย่างที่ตอนสึนามิ เห็นแล้วอยากเข้าไปช่วย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไงดี เลยทำได้แค่ส่งกำลังใจไปให้ แต่พอพี่ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา (โครงการโรงพยาบาลมีสุข) เข้ามาเชิญชวน และ เพิ่มความรู้ในเรื่อง “งานอาสาสมัคร ” ผ่านการ WorkShop “กิจกรรมนักออกแบบสร้างสุข” แล้วรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการทำงานอาสาสมัครจริงๆ กิจกรรมนี้เพลงได้ออกแบบเป็นการเล่านิทาน ให้กำลังใจจากน้องๆ ในโรงพยาบาล ถามว่าทำไมต้องเป็นกำลังใจ ทำไมไม่ดูแลเรื่องสุขภาพหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่าไหม เพลงคิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญญในการสู้โรค อย่างน้อยเพลงก็สามารถทำให้น้องๆมีความสุข”

      “งานอาสาสมัคร ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ หลายคนบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไร แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถช่วยอะไรสังคมได้เลย กิจกรรมที่ทำเพลงรู้สึกได้ว่า อย่างน้อย เราไม่ใช่หมอ รักษาคนไข้ไม่ได้ แต่กำลังใจเพลงช่วยได้ เพลงให้ได้ ไม่มากนัก แต่เพลงมีความสุขที่ได้ทำจริงๆ” นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย กล่าว

       ส่วนด้าน นายชินวิทย์ โสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุนนทีรุธทารามวิทยาคม กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาผมได้ทำกิจกรรมอาสาสมัคร หลายที่ ผมรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้น และการที่ได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา (โครงการโรงพยาบาลมีสุข)  ยิ่งทำให้ผมรู้สึกถึง การทำงานอาสาสมัคร ที่เราเป็นผู้สร้างเกมส์ให้กับน้องที่ป่วยได้ทำร่วมกัน ผมมีความสุข และถ้ามีโครงการอย่างนี้อีกเรื่อยๆ ผมและเพื่อนๆ ก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยอย่างแน่นอนครับ”   

       ทางด้าน อาจารย์จรรยา ธนะนิวิตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้กล่าวถึงการสนับสนุนให้เด็กร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กิจกรรมช่วยเหลือสังคมแบบนี้ มันช่วยสร้างนิสัยให้เด็ก ช่วยป้องกันปัญหา โดยจะให้เด็กที่อยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นแกนนำในอนาคตในการทำกิจกรรม เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่น้องๆแต่ละรุ่น เมื่อขึ้นไปในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นพี่ ก็มาช่วยสร้างกลุ่มแกนนำให้น้องมัธยมศึกษาปีที่ 5  รุ่นหลังเข้าร่วมโครงการต่อไป”  

       โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นช่องทางที่ทำให้เด็กได้หาเวลาทำประโยชน์ ถือเป็นการเสริมทักษะของชีวิต ที่ไม่อาจหาได้ทั่วไป ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนมีเหตุผล มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น “ตั้งแต่เด็กได้เข้าร่วมโครงการฯกลับมา อาจารย์สังเกตว่าเด็กมีความอ่อนโยน มี

ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็ก เพราะเด็กได้ไปเจอกับสังคมดีๆที่มีแต่คนดีๆ และสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปช่วยต่อยอดการใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีของเด็กนักเรียนได้” อาจารย์จรรยา กล่าว

       ตารางลงพื้นที่กิจกรรม “อาสาสร้างสุข”

 

โครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงา

วัน - เวลา โรงพยาบาล สถานที่เข้าทำกิจกรรม

1.วันจันทร์

เวลา  09.00 – 11.30 น.
เวลา  13.00 – 15.00 น.
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ช่วงเช้า  : OPD เด็ก ชั้น 1 ผู้ป่วยนอก
ช่วงบ่าย : ตึกพัชรกิติยาภา ชั้น 5 ผู้ป่วยใน


2. วันพุธ

เวลา 13.00 – 15.00 น. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ตึก มวก. 5  ผู้ป่วยทหารปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้

3.วันพุธ

เวลา  09.00 – 11.30 น.
เวลา  13.00 – 15.00 น. โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ช่วงเช้า  : OPD เด็กโรคสมอง โรคเลือด
ช่วงบ่าย : ตึกเด็กป่วย 2  ชั้น 8
                

4.วันศุกร์ – วันเสาร์

เวลา  13.00 – 15.00 น. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(รพ.เด็ก) - ผู้ป่วยเด็กศัลยกรรมเด็กโต (ส.7B)
- ผู้ป่วยเด็กศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  (ม.6ก)
- ผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด โรคไต โรคหัวใจ   
 โรคมะเร็ง ( ส.8 )

โครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงา
ผู้ประสานงาน : นางสาวชารินี  หอมชง (นิค)
โทรศัพท์  02 – 642 7991 – 2 ต่อ 16 หรือ 087 – 0915171
E-mail :
info@happyhospital.org
http://happyhospital.hi5.com
http://happyhospital.orgอ่าน 23884

 แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทานฉบับใหม่
 ผู้ป่วยไร้ญาติ : สัจธรรมของสุนัขข้างถนน
 เสริมทักษะชีวิตให้วัยรุ่น...วัยเสี่ยง...แชทรักออนไลน์
 "โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน" มูลนิธิกระจกเงา
 ปลูกต้นไม้ ไม่ได้แปลว่า ปลูกป่า อย่าหลงทาง